Terms of Use

It is necessary to accept the terms in order to proceed!

Het forum biedt enkel een ruimte aan om advertenties te plaatsen. In geen geval draagt het forum enige verantwoordelijkheid wat betreft de transactie zelf. Deze is de verantwoordelijkheid van de verkoper enerzijds en de koper anderzijds.

De marktplaats houdt je advertentie actief gedurende 30 dagen. Nadien wordt deze op non-actief gezet en verwijderd.