Plato

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

  • Plato is een eenheid die wordt gebruikt om de dichtheid van het wort weer te geven. Eén graad Plato komt overeen met één gewichtsprocent droge, opgeloste stoffen in vloeistof. 10 Plato komt dus overeen met 10g suiker in 100g vloeistof bij een temperatuur van 20°C.

    De eenheid werd ontwikkeld door Fritz Plato, van wie de naam afkomstig is. Hij baseerde zich op het werk van de Oostenrijkse wetenschapper Karl Balling die een soortgelijke schaal had ontwikkeld (Balling) maar waar de ijking gebeurde bij 17.5°C in plaats van 20°C.


    Plato wordt ook gebruikt voor de accijnsheffing op bier, waarbij deze worden opgedeeld op basis van hun stamwortgehalte. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van Douane en Accijnzen in een handig PDF document.

Share