Privacybeleid

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de website. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer.


Gebruik van de website vlaamshobbybrouwforum.be

Hoewel wij bij de samenstelling en het onderhoud van deze website zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan en daarbij gebruik hebben gemaakt van betrouwbaar geachte bronnen, kunnen wij de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie niet garanderen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de verstrekte informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.


Informatie, producten en diensten van derden

Wanneer onze website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de producten of diensten die op of via deze websites worden aangeboden door hen worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Gebruiksinformatie

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (inclusief alle teksten, afbeeldingen en logo's). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.


Aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website verstrekte informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Toepasselijk recht

Op deze website en de vrijwaringsclausule is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de eigenaar van deze website gevestigd is.


Privacy Persoonlijke gegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven.


Gebruik van uw gegevens

Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de dienstverlening aan u te verbeteren en om u te informeren over relevante producten en diensten. Als u bezwaren heeft, kunt u dat melden. Uw gegevens worden onmiddellijk uit ons bestand verwijderd.


Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt onderhouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zijn niet opvraagbaar om individuele computers aan andere partijen te verstrekken. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website goed werken.


Copyright

De inhoud van deze site, de gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de software zijn beschermd door het auteursrecht en de databankrechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht voor de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen informatie, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de toegankelijkheid van de site of beschikbare software.


Referenties en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites zijn louter ter informatie van de gebruiker. Wij geven dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.


Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website of aan andere websites.


Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet.


Gebruikers kunnen zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. (U kunt gebruikers ook laten weten dat ze zich voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunnen afmelden door aboutads.info te bezoeken.)