De forumregels

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

 • Een forum kan slechts succesvol zijn als er enkele afspraken bestaan rond de omgang met elkaar en dit forum.


  1. Als lid van dit forum aanvaard je onderstaande regels. Op- of aanmerkingen kan je steeds via privébericht naar de beheerder sturen. Het niet naleven van deze regels kan tot gevolg hebben dat je account al dan niet permanent kan worden verwijderd.  2. Dit forum heeft als doel om mensen bijeen te brengen rond hobbybrouwen. Logischerwijs dienen de topics hier dan ook over te gaan (het staminee uitgezonderd).Hoewel uitzonderingen mogelijk zijn, is het niet de gewoonte om af te dwalen van een discussie. Hierdoor ontneem je iemand de kans het juiste antwoord op zijn vraag te krijgen. Het staat je wel vrij zoveel topics op te starten als je maar wil. Offtopics worden verplaatst naar een nieuw topic of verwijderd indien nodig. Topics dienen ook opgestart te worden op de juiste plaats. De beheerders behouden het recht om hier aanpassingen te maken naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande verwittiging.


  3. Heb respect voor elkaars mening in de topics. Ben je het niet met iemand eens, breng dit dan op een correcte manier over. Eindeloze heen en weer discussies hebben geen plaats op dit forum. Wil je met iemand echt verder blijven discussieren, doe dit dan via PB. Als beheerder is dit een regel waar streng wordt op opgetreden. Verwijdering van je post behoort dan ook tot ons privilege.


  4. Trolling en baiting, oftewel het doelbewust zaken posten om ruzies en eindeloze discussies op te starten worden zowiezo niet getolereerd. Naast het verwijderen van het bericht kan er ook worden overgegaan op het tijdelijk of permanent ontzeggen van je toegang tot dit forum. Respect voor andere culturen en levensovertuigingen spreken voor zich. Een
  grapje af en toe kan, maar let wel dat je andermans overtuigingen niet schaadt. Ook seksuele opmerkingen kunnen best achterwege blijven. Porno en dergelijke hoort al helemaal niet thuis hier, noch links naar zulke sites.


  5. Het gebruik van beledigende taal in het algemeen is volledig uit den boze. Na een waarschuwing en verwijdering van je post kan een tijdelijke of volledige ban van het forum het gevolg zijn.


  6. Het linken naar andere fora is toegestaan. Het beheerdersteam behoudt zich echter het voorrecht om eventuele links te verwijderen indien deze het forum schade kunnen aanrichten of in strijd zijn met de leefregels. Je mag naar andere fora linken zolang dit als doel heeft om je argumentatie te ondersteunen of een interessant weetje (evenement ofzo) te vermelden. Daarentegen wordt het plaatsen van links naar andere sites met bedoeling om hier leden te ronselen niet toegestaan.


  7. Dit forum dient niet om andere websites, fora of personen in een negatief daglicht te stellen.


  8. Een privébericht (of PB) geldt als zijnde privé. Zo ook een E-mail die je van een ander lid kreeg. Wil je dit posten, vraag dan eerst de toestemming aan de verzender van het bericht. Gaat het om mobbing (pesten), dan kan je het bericht forwarden naar de beheerders waarna zij gepaste actie kunnen ondernemen.


  9. Het verwijderen van berichten. Het is als lid van dit forum niet de bedoeling om berichten te gaan verwijderen of gaan vervangen door smileys, leestekens of dergelijke meer. Je bericht maakt deel uit van een discussie op een forum en is daar een onmisbaar onderdeel van. Bij inbreuk op deze regel kan een permanente ban het gevolg zijn. Heb je berichten die je wil verwijderen, laat dit dan effe weten + de reden waarom aan de beheerder(s). Het verbeteren van een bericht kan echter nog steeds. Vermeld het wel altijd in het bericht alsook waarom je het deed.


  10. Het "bumpen" van een draad is niet toegestaan op dit forum. Bumpen is je draad steeds bovenaan het forum zetten door het plaatsen van lege of nutteloze berichten in een draad. Wat wel kan is het vragen via bericht of privé bericht, of een bepaald onderwerp bovenaan de lijst kan worden geplaatst, tijdelijk dan wel permanent. De beheerders/moderators behouden zich echter het recht om dit goed- of af te keuren.


  11. Bijlagen worden steeds onder gecomprimeerde vorm geplaatst (zip). Dit om ruimte op de server te besparen. De beheerders behouden het voorrecht om bijlagen te verwijderen zonder voorafgaande waarschuwing indien deze in strijd is met de forumregels OF te zwaar is als bijlage. De beheerders behouden ook het recht om bijlagen in z'n geheel te verbieden als dit nefast blijkt te zijn voor de vlotte werking van het forum.


  12. Op of via dit forum mag op geen enkel moment verwezen worden naar of vermelding gemaakt worden van onderwerpen of websites die betrekking hebben op (hard)drugs, porno, geweld, racisme of onverdraagzaamheid. Posts/links worden consequent door het beheerdersteam verwijderd.


  13. Het gebruik van enkel HOOFDLETTERS, HOOFDLETTERS IN KLEUR, Vergrote lettertypes en combinaties hiervan komen staan symbool voor het aggressief overbrengen van het eigen standpunt. We proberen dit dan ook te vermijden op het forum. Je eigen woorden kracht bijzetten kan even makkelijk door een stukje tekst in het vet te zetten, te onderlijnen, cursief te plaatsen of met een kleurtje te plaatsen.


  14. Via het forum worden wel vaker goederen verhandeld, samenaankopen gedaan of verwezen naar websites of advertenties waarin goederen en/of diensten beschikbaar worden gesteld voor een vergoeding al dan niet in natura of andere middelen. Hoewel het forum de communicatie hierover via onderwerpen, berichten of privéberichten toelaat, is het
  forum op generlei manier aansprakelijk voor of betrokken partij in deze transacties. Betwistingen dienen tussen de betrokken partijen te gebeuren
  .


  15. Zonder voorafgaande toestemming van de beheerder is het niet toegestaan om als bedrijf reclame te maken op dit forum. Advertenties worden verwijderd en de account geblokkeerd. Wil u adverteren als bedrijf, wend u dan tot de beheerder.


  16. Behandel elkaar zoals je zelf behandeld wil worden.