formaliteiten gemeente - stedenbouw

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

 • Beste , mag ik even vragen aan iemand die door het proces van hobbybrouwer - brouwer is gegaan,:


  welke formaliteiten moeten er gebeuren op lokaal vlak bij de gemeente om toelating te krijgen voor de activiteit als brouwer?

  zoals velen zou het bij mij gaan om garage of evt mogelijkheid om een in de tuin gelegen atelier te gebruiken hiervoor,

  Moet je hiervoor langs de gemeente? vanaf wanneer ? en in welke zin kunnen zij weigeren of moeilijk doen?


  Het zou zijn om zelf wat recepten te proberen en evt indien meer interesse de grote volumes uit te besteden,
  maar vn zodra je op regelmatige basis proeverijen organiseert kan het niet meer als hobbybrouwer?


  Alvast bedankt

  Mvg

 • hallo serge,

  dank voor je antwoord,


  ik had deze presentatie zelf al teruggevonden, maar buiten de laatste 2 lijnen op de laatste slide:


  + Stedenbouwkundige vergunning !

  ->Wijziging van bestemming ?


  gaan ze niet dieper in op deze formaliteiten betreffende stedenbouw,


  Ik had de vraag ook eerder gepost voor iemand die hier in de praktijk ervaring mee had, al dan niet positief,


  mvg

 • Dat moet je specifiek gaan aanvragen op je gemeente. Als je bijvoorbeeld in een woonzone zit, dan mag je daar geen commerciëel pand zetten tenzij je hiervoor een aparte vergunning krijgt.

  wat is 'een commercieel pand zetten' als je enkel een brouwinstallatie in je privé eigendom zet, zonder shop, winkel,... gewoon binnen 4 muren :-)

 • Een voorbeeld: bij mij staat specifiek in de verkavelingsakte dat je geen vrijberoep mag uitoefenen nog een handelspand mag openen in de verkaveling waar ik woon.
  Moest ik hier dus een brouwerij willen openen moet ik om te beginnen dus een herverkavelingsaanvraag doen om deze voorwaarden te wijzigen. (mijn buren hebben het recht om hier bezwaar tegen in te tekenen)

  Daarboven op zou ik ook nog de nodige milieu vergunningen moeten kunnen te pakken krijgen. Je kan achterhalen welke vergunning je nodig hebt als je de Vlarem wegwijzer (correct) invult. In de meeste gevallen zal je onder klasse 2 vallen waarbij je een vergunning bij je gemeente zal moeten aanvragen, deze kan dan vb bijkomende voorwaarden opleggen zoals een aparte opslagplaats voor gevaarlijke stoffen, een rietveld of andere instantie ifv van je afval water, beschermende maatregelen voor buren overlast (vb je mag enkel bevoorraad worden tussen 8 en 19h) enz.
  (de Vlarem wetgeving gaat er van uit dat elk bedrijf zijn industrieel afvalwater zelf zover moet zuiveren zodat dat dit voldoet aan de norm om rechtstreeks te mogen lozen als oppervlakte water. Er zijn uitzonderingen hier op, zo valt sanitair water niet hier onder en mag je dat nog steeds in de riolering lozen indien er een gemeenschappelijke waterzuivering voorzien is. Voor kleien beperkte hoeveelheden industriële afvalwaters kunnen er ook uitzonderingsmaatregelen zijn)
  Hier weer om kunnen je buren en zelfs andere instanties er bezwaar tegen kunnen aantekenen.

 • Als je een officiële brouwerij wil starten (hoe klein ook), start je een industriële activiteit en dus heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dat kan een bestemmingswijziging inhouden (maar niet steeds), maar ook de milieuvergunning (zoals Serge hierboven zegt) én advies brandweer (rookmelders, blusapparaten, nooduitgangen, etc) vallen daaronder.

  De concrete invulling daarvan verschilt van gemeente tot gemeente. Maak daarom een afspraak met de bevoegde ambtenaar (of schepen).

 • Ok, bedankt iedereen voor de feedback,

  Maar als het enkel als hobbybrouwer is, of als bierfirma is dit allemaal niet van toepassing?


  mvg

  frederik

  Als hobby brouwer is al het bovenstaande niet van toepassing maar mag je ook geen proeverijen organiseren op geregelde tijdstippen.
  De Nieuwe richtlijn voor hobby brouwers vind je hier.

  Als bierfirma gelden ook nog andere regels daarvoor alle informatie betreft de fiscaliteit vind je in de brochure Bier brouwen van het FOF-D&A (de regels voor hobby brouwers die daar in staan zijn ondertussen voorbijgestreefd en daarvoor dien je dus "De Nieuw richtlijn voor hobby brouwers" te hanteren

  Welke voorwaarden er voor aan een bierfirma verbonden zijn aan je woonplaats en het al dan niet mogen organiseren op die plaats van proeverijen dat is een andere zaak daarvoor moet je contact op nemen met je gemeente.

 • DoubleV wat is regelmatig, en groot zie je die proeverijen? De kosten en inspanningen die erbij komen kijken om een (mini) brouwerij te starten en in leven te houden zijn behoorlijk groot. Als het de bedoeling is om af en toe met vrienden je brouwsels te laten proeven, kan je dat als hobbybrouwer. Als je een verdienmodel aan de proeverijen koppelt moet je toch best rekenen of je uit de kosten kan geraken. En vooral of je genoeg tijd hebt om zowel te brouwen als proeverijen te organiseren. Als je bieren in de smaak vallen bij vrienden kan je nog starten als bierfirma en er grotere oplages van laten brouwen.

  In welke regio zou je dit willen doen? Misschien zijn er wel meerdere personen uit jouw buurt die met dezelfde droom zitten.