Brewferm Palemout - teleurstellend maischrendement

There are 55 replies in this Thread. The last Post () by Tom.

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

 • De laatste twee keer heb ik gebrouwen met palemout van Brewferm en is (misschien toevallig) mijn rendement ook veel lager als gewoonlijk. Voor de volledigheid, dit zijn de tegenvallende brouwsels :


  The Black Beast of Aarrrggghhh -> 70% maischrendement

  Your father smells of elderberries -> 68% maischrendement


  Hebben er nog mensen deze ervaring met deze mout?

 • Hebben er nog mensen deze ervaring met deze mout?

  Dat is toch gewoon de Chateau Pale Ale (Castel mout)
  De specs zijn identiek (zelfs de beschrijving is gewoon volledig overgenomen door brouwland enkel het jaartal scheelt)
  Specs Brewferm
  Specs Chateau Pale Ale
  Wat wel een eigenschap is van deze mout is dat het grof fijn verschil in korrelgrootte groter is dan bij vb; Weyermann waardoor het eenvormig schroten moeilijker is (de kleine graantjes worden mogelijk niet gebroken als je grof schroot)

 • Van Palemoutweet ik het niet.

  Wel eens slechte ervaring gekend bij enkele leden van onze gilde, ik denk meer dan 8 jaar geleden, was al toen amateurbrouwers op internet zaten, het was een plotse aanbieding van mout per zak van 25 kg (als ik me nog goed herinner was het ook van Malterie du Château), maar dat was toen met pilsmout, gelijkaardige verschijnselen). Het was tijdens hun opendeurdagen...


  Wie klachten had werd toen de hele zak terugbetaald door Brouwland. Ik heb het van leden die er gekocht hadden toen gezien: tijdens schroten, heel veel stof en niet mooi schroten (eerder brokkelen) van die mout. Die was oftewel veel te oud, ofwel slecht geprocessed.

 • Ik heb het even nagerekend en kom aan amper 62%.

  Dat is brouwzaalrendement, ik heb het over het maischrendement. De brouwzaalrendementen waren respectievelijk 53 en 62%  Wat wel een eigenschap is van deze mout is dat het grof fijn verschil in korrelgrootte groter is dan bij vb; Weyermann waardoor het eenvormig schroten moeilijker is (de kleine graantjes worden mogelijk niet gebroken als je grof schroot)

  Dat zou inderdaad een mogelijke verklaring kunnen zijn. Ik ga eens een half kilootje schroten en daarna kijken hoeveel ongebroken graan er inzit. Ik had de indruk dat er geen inzat maar in een bak met 4kg geschrote mout vallen die misschien niet op.

 • Het maischrendement bereken je vlak na het filteren. Het geeft aan hoeveel suiker je uit je beslag hebt kunnen halen.


  Net even mijn laatste brouwsels bekeken die ik met pilsmout heb gemaakt (ook van BL) : tussen 75 en 80% maischrendement. Ik ben er dus vrij zeker van dat het wel degelijk aan de mout ligt en niet aan mijn brouwmethode met de Bulldog Brewer.


  Ik zal er dus rekening mee moeten houden voor de komende brouwsels en het rendement tijdelijk een stuk lager moeten zetten.

 • Je berekent er het rendement mee dat je behaalde tijdens het maischen. Dus densiteit (of suikergehalte als je in Plato rekent) na het spoelen en voor het koken. Deze wordt nagenoeg door elke brouwsoftware gebruikt om de hoeveelheid suikers te berekenen die je uit je beslag hebt kunnen halen en hoeveel water je daarvoor nodig had.

 • Breinscheetje : zou het kunnen dat palemout een stuk minder efficiënt omzet dan pilsmout en daardoor een lager rendement kan hebben?

  Neenee, absoluut niet, maisch rendement moet voor pils- en palemout identiek zijn.

  Nee, wat je voorhebt is exact hetzelfde als toen ik hierboven heb vermeld en dat was ook met Brewferm (dus MDC) mout en ook veel kleinere korrels toen, wat we nimmer of nooit hadden bij Dingemans mout.


  Herinner me dat maar al te goed en was toen blij dat ik er geen gekocht heb. De zaak Farma Import was toen recent overgegaan van de oude Francis Balis (apotheker van beroep) op z'n zoon , de huidige manager.

 • Je berekent er het rendement mee dat je behaalde tijdens het maischen. Dus densiteit (of suikergehalte als je in Plato rekent) na het spoelen en voor het koken.

  Via het forum ben ik eens een van de grootste mouterijen van België gaan bezoeken in de buurt van Willebroek en daar vertelde de brouwingenieur dat de gerst eerst op grootte moet geselecteerd worden om gelijkmatige korrels te bekomen om te mouten. De gerst gaat over trilzeven om de kleintjes er uit te halen. Dan vermoed ik dat jij met de afval opgescheept geweest bent.


  Bij Dingemans, waar ik altijd mijn mout betrek, heb ik altijd even grote gerstkorrels in de zakken ongeacht welke soort mout ik koop. Die zijn 8x4mm groot met een tolerantie van 0,2mm.


  En wat is dan de formule om het rendement te berekenen.

 • Klopt. Noemt in BrewFather "mash efficiency" waardoor ik het wat vrij vertaald heb.


  Breinscheetje : zou het kunnen dat palemout een stuk minder efficiënt omzet dan pilsmout en daardoor een lager rendement kan hebben?

  Die moet gewoon gelijk zijn. Anders eens een proefje doen met beide mouten in 1 liter water met 250 gram mout n een thermosfles en kijken hoeveel Plato of Brix je bereikt.

 • Nee, wat je voorhebt is exact hetzelfde als toen ik hierboven heb vermeld en dat was ook met Brewferm (dus MDC) mout en ook veel kleinere korrels toen, wat we nimmer of nooit hadden bij Dingemans mout.

  Daarnet eens een handsvol ervan in een groot wit bord gelegd en goed naar de granen gekeken. Er zit inderdaad serieus grootteverschil tussen de korrels. Op het oog is zo'n 10% van de korrels zichtbaar kleiner.

 • Op zijn West-Vlaams: "krottigheid". Dingen zeven naar verschillende grootte is iets dat niet alleen gebeurt bij mouten.


  Technische fout of gierigheid.


  Maar zelfs een technische fout ontstaat uit gierigheid, want ofwel controleren ze het eind product niet, of het kan ze niet schelen.

  Buy a man a beer, and he wastes an hour. Teach a man to brew, and he wastes a lifetime.

 • Ik wil wel eens weten hoeveel mijn maischrendement is. Wie weet hoe je dat moet berekenen?

  Het is eigenlijk heel simpel : je neemt het totale aantal suikers dat potentieel uit je beslag kan komen (stort x rendement per graan) en telt dit op. Dit getal deel je door het totaal aantal liters wort dat je hebt bekomen na het filteren en spoelen, vlak voor het koken dus. Dit geeft je een beeld van het maximale rendement dat je kan behalen. Daarna kijk je wat de werkelijke densiteit van je wort was na het spoelen (dus vlak voor koken). Deel dit door het eerste getal en je krijgt een percentage. Dit percentage is je maischrendement (of extractierendement als je wil).

 • Op het Nederlandse forum een formule gekregen waarmee ik manueel mijn maischrendement kan berekenen.

  De formule is

  max.Plato = 1 / (MD / E + 0,01)

  MD = Maischdikte (l/kg)

  E = potentieel extract mout(en) (%)


  Mijn beslagdikte is 3,2 l/kg

  potentieel extract van pilmout is 81


  in cijfers geeft dat dan

  max plato = 1 / (3,2 / 81 + 0,01) geeft 20,1995 plato

  ik meet met mijn refractometer 22 Brix wat overeenkomt met 20,33 plato

  dus zou mijn maischrendement op 100,006% komen

 • Die formule klopt niet volgens mij. Tenminste, ze geeft niet het getal weer waar we over spreken.


  Het is nochtans een heel simpel gegeven. Je hebt een "theoretisch maximaal rendement". Dit is het totale aantal suikers dat in je mout zit, opgelost in het volledige wort aan het einde van het maischproces. Filteren + spoelen dus en het volume dat je gebruikt is het volume net voor het koken. Je krijgt dan een maximale densiteit (in plato 1) dat je wort zou kunnen hebben.

  In realiteit ga je niet al die suikers uit je beslag krijgen maar slechts een gedeelte ervan. Het percentage hiervan is je maisch- of extractierendement. Simpel te berekenen : we werken met hetzelfde volume als daarnet en meten hiervan de densiteit (in plato 2)


  Deel nu Plato 2 door Plato 1 en je krijgt je extractie- of maischrendement.

 • Uw formule kan ik hier niet toepassen want ik kan niet meten hoeveel liter ik bekom vóór het koken in mijn kookketel. Die heeft een heel ongelijk gevormde bolle bodem, zodat ik niet kan meten wat de inhoud is.
  Na het koken gaat het gekoelde wort in een ketel van 70L met vlakke bodem waarin ik exact kan meten hoeveel liter er in zit.

  Hiervoor heb ik iets gemaakt wat op de ketelrand ligt en met een vlotter waar een met maatstreepjes gemerkt inox stripje bovenuit steekt kan ik op de platte lat die op de ketelrand ligt tot op 0,1 liter nauwkeurig aflezen hoeveel liter er in de ketel zit.


  Trouwens voor het koken heeft het wort een temperatuur van 70°C wat niet dezelfde volume is van wort van 22°C. Het verschil zal iets van 3% bedragen.

 • Dat zou toch geen probleem mogen zijn.

  Vul uw kookketel op voorhand geleidelijk aan met water (liter per liter, of per 5 liter, zoals je zelf wilt),

  en maak aantekeningen op uw ketel of op een peilstok.

  Zo kun je altijd zien hoeveel wort er in je kookketel zit.

  Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.


  Winston Churchill

 • Dat zou toch geen probleem mogen zijn.

  Vul uw kookketel op voorhand geleidelijk aan met water (liter per liter, of per 5 liter, zoals je zelf wilt),

  en maak aantekeningen op uw ketel of op een peilstok.

  Zo kun je altijd zien hoeveel wort er in je kookketel zit.

  Voor het koken heeft het wort een temperatuur van 70°C wat niet dezelfde volume is van water van 20°C. Het verschil zal iets van 3% bedragen. Bovendien is het heel moeilijk als je schuin in een ketel kijkt naar een merkpunt om af te lezen, een beetje schuim op het wort en ziet het al niet meer.


  Ik heb nog nooit de hoeveelheid voor het koken gemeten of nodig gehad.

  Het brouwzaalrendement wordt berekend door de hoeveelheid wort te meten NA het koelen, als het in het gistvat zit. Dan kan ik heel goed aflezen op iets boven de ketelrand.

  Na het bottelen tel ik de flessen.

  Uit 64,5 liter water bekom ik steeds tussen 43 en 44 liter bier


  Dus ik zal nooit mijn maischrendement kennen, mijn brouwzaalrendement is altijd goed, het zit rond 70%

 • nog uit diezelfde zytholoog p47...dit jaar heeft men gemerkt dat het rendement te laag is en de reden daarvan is dat de verstijfseltemperatuur hoger is dan de normale 62°. Men moet blijkbaar naar 64-65° gaan ...

  ?

  Ander graanjaar zou dus ook een reden voor lager rendement kunnen zijn.

 • Dus ik zal nooit mijn maischrendement kennen, mijn brouwzaalrendement is altijd goed, het zit rond 70%

  Zo lang als je er goed bier mee kan brouwen en je ook +/- uitkomt waar je recept je heen heeft gestuurd, is het ook niet van belang.  die mout waarvan sprake is misschien 6rijig...

  Zou kunnen. Maar ik denk eerder dat Malterie du Chateau het onderste van de silo gebruikt om de zakken van Brewferm mee te vullen. Jammer maar les geleerd en volgende keer betaal ik wel een paar euro meer voor kwalitatief betere mout.

 • Nog een klein vervolg hierop : gisteren met een kilootje mout naar mijn schrootmolen getrokken en de instelling nog eens fijnder afgesteld. Het kaf is nu mooi gebroken maar zeker niet vernield en alle graantjes zijn geplet. Hier zou het dus niet aan mogen liggen.


  Ik zit nu ook te denken dat als een bepaald percentage van de mout een stuk kleiner is, daar dan ook relatief meer kaf ten opzichte van zetmeel aanwezig is. Hierdoor zal het rendement van het graan ook al weer een stukje lager liggen.

 • Nieuwe verwarring, vandaag een recept herhaald, helaas door omstandigheden weer met Brewferm Munich.

  Vorige keer rendement 75% in plaats van 80 gepland.

  Vandaag 83% in plaats van 75% (bijgesteld dus) gepland.

  Hoog rendement dus maar ook veel stro takjes in mijn mout. Morgen eens kijken of dat ook daarvandaan komt.


  Ik wilde een ander merk kopen, maar een Amsterdamse brouwerij was me voor en had alle Munich bij mijn vaste shop opgekocht, behalve de Brewferm dan.

 • Weet je, het is niet het lagere rendement dat me het meeste stoort als wel de inconsistentie van de resultaten. Het gaat me niet om een puntje meer of minder maar als je zo'n verschillen gaat zien wordt het wel moeilijk om te brouwen wat je van plan was te brouwen. Ik vraag me af of nog anderen dezelfde ervaring hebben en met welke merken?