Eindelijk beweging in de accijnzen richtlijnen voor hobby brouwers!!

Registreer je of meld je aan

Je moet aangemeld zijn om deel te nemen aan het forum

 • De interne nota beschrijft hoe het Ministerie van financiën afdeling D&A de vrijstelling van accijns zal handhaven, dit is geen onderdeel van een wet!
  Waar de wet zegt wel dat het Ministerie van financiën zelf bepaalt hoe zij deze wet gaan handhaven.
  Met ander woorden de wet moet niet aangepast worden voor de vrijstelling op accijns

  Citeer

  Art. 7. Vrijstelling van accijns en bijzondere accijns wordt verleend voor bier dat door een particulier is geproduceerd en dat door de producent, de leden van zijn gezin of zijn gasten wordt verbruikt, mits er geen verkoop plaatsvindt.


  De Koning bepaalt de wijze van controle op de toepassing van deze vrijstelling. Hij kan deze bevoegdheid aan de Minister van Financiën overdragen.

  Enkel voor de bezitsaangifte, daar is een aanpassing in de wet voor nodig.
  Dit wordt beschreven in het Ministerieel besluit van 1 februari 1994 betreffende accijnsstelsel van bier (BS van 4 februari 1994)
  er dient een vrijstelling in opgenomen te worden voor particulieren (Voor wijn bestond deze vrijstelling al)

 • Ik heb dit even laten rusten, wegens even geen tijd voor gehad. Maar nu kom ik er dus toch even op terug.


  Ik vind dat je het wel dat art 7 nogal ruim interpreteert (wat trouwens een belgische wet is, gebaseerd op een europese wet. Waarom kan die wet dan niet aangepast worden). Dit gaat toch over wie accijns moet betalen én dat je dat alleen maar vrijstelling krijgt voor eigen gebruik en uw gasten.

  Er staat uitdrukkelijk in dat de controle van de wet kan overgedragen worden aan de bevoegde minister. Ik lees niet dat die bevoegde minister mag beslissen hoe die wet gehandhaafd moet worden. Dit is wat mij betreft toch een belangrijk verschil.  Wat de bezitsaangifte betreft, was hier sprake van in het MB van 1 februari 1994. Maar ik vind dat niet direct meer terug in die wetgeving. Ik vind dat wel terug als bijlage van bezitsaangifte 108.

  Kan jij mij verduidelijken of dit nog in de wetgeving staat en zo niet wanneer er dat uitgehaald is?


  Punt 3 van de richtlijn, frustreert mij toch een beetje. Wat mij betreft wordt met deze richtlijn de enige duidelijkheid die de wetgeving ivm accijns en bier nog had teniet gedaan.

  - Er mag ineens bier gecommercialiseerd worden door een vereniging. Dit vind ik eigenlijk niet kunnen.

  - Er moet er nu een tijdelijke vergunning 'entrepothouder' aangevraagd worden. Maw mag bovenstaande alleen als de vereniging een btw-nr heeft en dus een tijdelijke vergunning 'entrepothouder' kan aanvragen.


  Er wordt verwezen naar art 3 van de wet van 1 februari 1994. Ik vind die echter niet terug op ejustice. (Kan natuurlijk aan mij liggen)


  Conclusie: wat mij betreft brengt deze nota meer vragen met zich mee, dan dat het oplossingen biedt.

  Spijtige zaak, vind ik dit :(


  Joris

 • Het is een typische belgische oplossing voor een probleem dat er in eerste instantie nooit had mogen zijn na de harmonisering op Europees vlak!!

  Men had veel beter het Nederlandse model gehanteerd. daar wordt trouwens ook de controle gehandhaafd door het ministerie van financiën
  hun wet:

  Link


  link

  Simpel in NL toch?

  Het is momenteel op zijn Belgisch geregeld, laat de zaak vooral berusten en maak er niet te veel commotie rond.
  In het verleden hebben de bier reuzen hier in België duidelijk stevig gelobbyd, en zijn er dingen neer geschreven die in bijna geen enkel ander Europees land van kracht zijn.
  Tot mijn grootst verdriet beginnen vele kleien (hobby)brouwers die ondertussen een biertje op de markt hebben moord en brand te schreeuwen over deze aanpassing :@;(

  De wet zal ooit wel eens aangepast raken maar dat duur mogelijk nog enkele legislaturen in België.

 • Simpel in NL toch?

  Neen. Definieer "eigen gebruik" en "verkopen". Dat staat er dus niet in en dan moet je op zoek gaan in andere wetteksten en zo ben je vertrokken. Zo'n vage beschrijvingen leiden enkel tot discussie. Ik ben zeker dat de wetteksten zelf een stuk ingewikkelder zullen zijn.


  De Belgische wetgeving is klaar en duidelijk, iedereen wil er gewoon steeds zijn eigen draai aan geven. En die interne nota, die hadden ze misschien beter nog wat voor zichzelf gehouden tot het op z'n minst gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

 • Het is momenteel op zijn Belgisch geregeld, laat de zaak vooral berusten en maak er niet te veel commotie rond.
  In het verleden hebben de bier reuzen hier in België duidelijk stevig gelobbyd, en zijn er dingen neer geschreven die in bijna geen enkel ander Europees land van kracht zijn.
  Tot mijn grootst verdriet beginnen vele kleien (hobby)brouwers die ondertussen een biertje op de markt hebben moord en brand te schreeuwen over deze aanpassing :@;(

  De wet zal ooit wel eens aangepast raken maar dat duur mogelijk nog enkele legislaturen in België.

  Ik reageer er vooral op omdat jij de lesgever aanviel in mijn reply. Maar die zegt nu eigenlijk hetzelfde als dat jij zegt.


  De nota maakt het alleen nog maar voor ingewikkelder. Zoals Walter zegt, de wetgeving was voorheen zeer duidelijk. Nu niet meer. :(


  PS: heb jij een link naar het MB van 1 februari 1994

 • PS: heb jij een link naar het MB van 1 februari 1994

  Deze link is dat alle wijzigingen en KB' en MB's tot op heden zitten hier in verwerkt. (Dus wat nog van toepassing is staat hier in te lezen)
  Maar kijk eens onder art 24 paragraaf 1 en 2 dat is waar je naar op zoek bent. (de bezitsaangifte)

  Neen. Definieer "eigen gebruik" en "verkopen". Dat staat er dus niet in en dan moet je op zoek gaan in andere wetteksten en zo ben je vertrokken. Zo'n vage beschrijvingen leiden enkel tot discussie. Ik ben zeker dat de wetteksten zelf een stuk ingewikkelder zullen zijn.


  De Belgische wetgeving is klaar en duidelijk, iedereen wil er gewoon steeds zijn eigen draai aan geven. En die interne nota, die hadden ze misschien beter nog wat voor zichzelf gehouden tot het op z'n minst gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

  Dat is rechtstreeks copy paste uit de NL wettekst en niet voor interpretatie vatbaar volgens de Nederlanders ?(

  Wat betreft de interne nota en wetswijzigingen:

  Je kan alleen hopen dat er een wet wordt aangepast of er een nieuw MB komt of dergelijke, maar je mag het van mij aannemen we zullen daar nog zeeeeeeeer lang mogen op wachten en in onduidelijkheid blijven leven , daar ben ik zeker van.
  We zullen ons er moeten neerleggen bij het "gedogen" van wat in die interne nota staat en dit voor een zeer lange periode!!
  Je kan er over zeuren en zaniken maar het gaat niets helpen.

  Dit is in casu net het zelfde al het persoonlijk cannabisgebruik,
  Dat mag ook nog steeds niet volgens de wet, maar het wordt al ongeveer >10 jaar gedoogd, er worden geen PV's opgesteld nog wordt er vervolgd indien je dit niet op openbare plaatsen en niet in aanwezigheid van minderjarigen gebruikt. (ook een nota die ergens eens is rondgestuurd naar de magistraten)
  En er zijn nog zovele voorbeelden....

  Welcom to Belgium ^^^^

 • Naar die wet was ik eigenlijk niet op zoek. Ik was op zoek naar de wetgeving waarnaar er wordt gewezen in bezitsaangifte 108.


  https://financienpr.belgium.be…ORM_108_NL-17-03-2017.pdf

  Een MB of een KB is een wijziging op een wet, de wet die ik aanhaal (Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.) daar staat dus alles in wat nog van toepassing is en ook wat in deze wet ooit gewijzigd is door van Ministerieel besluit van 1 februari 1994 betreffende accijnsstelsel en wat er nog van actief is.
  In de kruispuntbank wetgevingen worden de wetten steeds aangepast ifv de gepubliceerde MB en KB's.
  Onder art 24 paragraaf 1 en 2 staat dus wat nog actief is van de bezitsaangifte, met de tekst van het MB van 1 feb 1994 ben je niets dat heb je geen zicht op de wijzigingen die hier achteraf op van toepassing zijn.


  Citeer

  § 1. Elke bezitter of houder van een brouwerij, van een fabriek van wijn, andere gegiste dranken of tussenproducten of van een stokerij, die niet in werking zijn, alsmede elke bezitter of houder van toestellen of gereedschappen om te stoken of van een stel toestellen die samen kunnen dienen voor de vervaardiging van bier, van wijn, van andere gegiste dranken of van tussenproducten, is gehouden hiervan aangifte te doen bij de Administratie der douane en accijnzen in de vorm en op de wijze bepaald door de Minister van Financiën.

  De bezig aangifte heeft nooit ergens letterlijk een wet beschreven geweest, dit is de manier hoe het het ministerie van financiën afdeling douane en accijnzen deze wet handhaaft
  (Weer die laatste zin in de quote)

 • Waarom wordt dan in de officiële handleiding van douane en accijnzen verwezen naar het MB van 1 februari 1994.

  Uit de officiële versie van 2018;


  "In tegenstelling tot een commerciële brouwer moet een hobbybrouwer niet beschikken over een vergunning ‘erkend

  entrepothouder’ maar enkel over een “bezitsaangifte 108”. Deze verplichting vindt men terug in artikel 26 van het ministerieel

  besluit van 1 februari 1994."


  En dat MB vind ik dus nergens terug?

 • Ik heb nog een brochure "Accijnzen bier brouwen 2018" van 21/08/2018 onze vrienden van het FOD financiën gevonden maar deze komt helemaal niet overeen met de interne nota. (logisch want deze interne nota is van later datum 04/10/2018)

  Maar dat schept weer nog maar eens meer verwarring!!!

  MB kan je vermoedelijk niet digitaal terug vinden daar in 1994 deze documenten nog niet gedigitaliseerd werden.
  Via "Zoeken in reflex bij de raad van staten loopt de zoektocht ook dood , als je het document opvraagt via;
  De knop "Deze akte op de website van het Belgisch Staatsblad" krijg je een leeg blad op de kruispuntbank wetgevingen.
  Ga je via de knop "Deze akte in "Wetgevings- index" bij de FOD Justitie" dan krijg je wel een overzicht van de wijzigingen die op dit KB van toepassing zijn, maar niet de originele tekst. Wel staat er vermeld "De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar."
  Ga je via de knop "Deze akte in "Belgische wetgeving" bij de FOD Justitie " dan loopt dit ook dood.
  Dat wordt een hopeloze zoektocht of je moest ergens een hardkopie van het staatsblad van 8 februari 1994 kunnen terug vinden
  Ook via de zoekfunctie van het staatsblad is het niet terug te vinden. (geeft geen resultaten)

  Je zal dus naar een hard copy van het staatsbad van 8 feb 1994 op zoek moeten.

  Maar waarom wil je die MB 1 februari 1994 toch specifiek? Dat MB is al door 4 andere MB gewijzigd en opgenomen in de "Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken van 7 JANUARI 1998."
  Daar staat dus alles in wat NU van toepassing is. (en bevat ook de delen die nog actueel zijn van het MB van 1 februari 1994).

  De Kruispuntbank Wetgeving is nu net opgezet om alle wijzigingen bij te houden, wat daar instaat is van toepassing en niet een ouder MB,KB of dergelijke.  Ik stop met zoeken en pas mij gewoon aan aan de nieuwe nota.

  Voor de hobby brouwer verandert er enkel dat je geen bezitsaangifte meer moet doen, Als goed burger hebben wij die allen al jaren geleden ingediend natuurlijk want dat was de wet.

  Alle andere toegelaten wijzigingen vermeld in de nota mogen enkel in samenspraak met het lokaal kantoor van de FOD (staat er letterlijk in) dus zij zullen U dan wel duidelijk maken waar je aan moet voldoen.  X_X

 • Waar zie je staan dat het MB van 1 februari 1994 opgenomen is in het MB van 7 januari 1998?

  Ze is idd gewijzigd door 4 MB, maar zover ik zie nog altijd van toepassing. Vandaar dat verschillende documenten van de FOD doaune en accijns ernaar verwijst.

  Daarom wil ik deze dus eens zien. De geconsolideerde versie dus.


  edit: in de nota waar de discussie over gaat wordt ook nog letterlijk gesproken over de wet van 1 februari 1994. Dus ik denk dat ze nog altijd actueel is en terzake doet.

 • Waar zie je staan dat het MB van 1 februari 1994 opgenomen is in het MB van 7 januari 1998?

  Ze is idd gewijzigd door 4 MB, maar zover ik zie nog altijd van toepassing. Vandaar dat verschillende documenten van de FOD doaune en accijns ernaar verwijst.

  Daarom wil ik deze dus eens zien. De geconsolideerde versie dus.


  edit: in de nota waar de discussie over gaat wordt ook nog letterlijk gesproken over de wet van 1 februari 1994. Dus ik denk dat ze nog altijd actueel is en terzake doet.


  Je snap het echt niet, en dit is de laatste poging, je moet ook wel lezen wat er overal staat!!!

  In het Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten genomen inzake accijnzen. van 16 OKTOBER 1998. -
  staat letterlijk

  Citeer


  Art. 3. In het ministerieel besluit van 1 februari 1994 betreffende het accijnsstelsel van bier, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 juli 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  - in artikel 1, worden de woorden "koninklijk besluit : het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken" vervangen door de woorden "wet : de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken";

  - in artikel 21, § 2, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 15 juli 1996, worden de woorden "de definitie van artikel 2 van het koninklijk besluit" vervangen door de woorden "de definitie van artikel 4 van de wet".

  Dus dit MB zegt dat van af dat moment de wet van 7 januari 1998 van toepassing is.

  Of uit de zitting van de senaat van 6 NOVEMBER 2002

  Citeer

  het koninklijk besluit van 29 december 1992 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken ». De wetgeving op de accijnzen is inmiddels wel gemoderniseerd door de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

  Kan het nog duidelijker.???

 • Ik vind het jammer dat je mij verwijt niet te lezen wat er staat, én daarnaast gewoon enkele feiten die ik aanhaal compleet negeert.


  feiten:

  - de interne nota waarover hier sprake verwijst direct naar het MB van 1 februari 1994 met de vermelding erbij dat art. 3 nog van toepassing is. (Wat art.3 inhoudt weet ik niet, daarvoor ben ik op zoek naar dit MB)

  - Het document voor bezitsaangifte van douane en accijns verwijst ook nog naar dit MB

  Mijn vraag: Waarom zouden deze hier nog naar verwijzen als die niet meer van toepassing zou zijn sinds 1998 (zijnde 20jaar?)


  - je verwijst zelf naar dit MB in post 39.


  Wat ik in uw laatste reply lees is dat in het MB van 1994 de verwijzijng naar het KB van 1992 wordt vervangen door de wet van 1998.


  Maar goed, ik zet mijn zoektocht verder.

 • Pffff, man, wil zelf geen betweter spelen, maar wat een gevijl over een domme wettekst, ik vrees dat het gaat uitdraaien zoals veel discussies op het 'andere' forum, een welles/nietes spelletje moet er ook niet van gemaakt worden hoor, wie het beter weet dan de wet, tja, daar kan je nog jaren aan verspillen... Wacht liever nog wat af wat er uit de bus komt ipv die "ik weet het beter dan de andere" te spelen, jongens toch, wat maakt dit mij en vele anderen uit, wie heeft er al eens niet gezondigd tegen de arm der wet, we zijn toch echte venten hé, geen postkaarten, dus gewoon ons ding doen zoals vroeger, daar is nog niemand van dood gegaan hoor...

  "Bier is ook een schoonheidsproduct, als je er genoeg van gebruikt worden de minst mooie vrouwen (bijna) de mooiste..."

 • Pffff, man, wil zelf geen betweter spelen, maar wat een gevijl over een domme wettekst, ik vrees dat het gaat uitdraaien zoals veel discussies op het 'andere' forum, een welles/nietes spelletje moet er ook niet van gemaakt worden hoor, wie het beter weet dan de wet, tja, daar kan je nog jaren aan verspillen... Wacht liever nog wat af wat er uit de bus komt ipv die "ik weet het beter dan de andere" te spelen, jongens toch, wat maakt dit mij en vele anderen uit, wie heeft er al eens niet gezondigd tegen de arm der wet, we zijn toch echte venten hé, geen postkaarten, dus gewoon ons ding doen zoals vroeger, daar is nog niemand van dood gegaan hoor...

  HermanH, u hebt gelijk. Ik liet mij wat meeslepen.


  Maar volgende week geef ik een les ivm accijnswetgeving en ik heb dan graag mijn feiten juist. Aangezien Serge over het algemeen goed op de hoogte is van de zaken, dacht ik dat hij mij wat kan verduidelijken. Dergelijke discussie helpt mij ook om de zaken wat verder te doorgronden.


  En ik geef ook toe dat ik wat autistisch ben als het komt op feiten.


  gegroet.

 • Joris ik probeer alleen maar te helpen, ik verwijt u niets ik zeg alleen dat je ook dingen moet lezen, ik ben hier ook heel wat van mijn tijd aan het insteken om U te helpen.

  Het MB van 1 feb 1994 kon je voeger terug vinden op de site van de fiscus (http://ccff02.minfin.fgov.be) maar die is ondertussen uit dienst genomen. (vandaar dat er ook geen teksten van vóór juni 1994 van het fiscale recht in de kruispuntbank kan terug vinden daar die op de site van de fiscus stonden)


  Maar ondertussen is het me ook duidelijk geworden dat je op zoek bent naar wettelijke informatie voor je zaak en dan specifiek over het geven van brouw workshops (op locatie?) niet de info voor de doorsnee hobby brouwer of gilde.


  Waarom ga je gewoon geen praatje doen met onze vrienden van FOD D&A die zullen U het MB van 1 feb 1994 zeker kunnen aanreiken.
  In De Larcier Wetboeken 2018– Deel V: Fiscaal Recht daar staat het ook zeker in (op P 481).
  Het Staatsblad van dat kan je altijd opvragen en dan heb je de info nodig die je zoekt.


  Trouwens ik heb al deze wetgeving al 2 keer doorspit, en een maal met onze vrienden van het FOD D&A afdeling controle, en begin ‎2015 zelfs een samenvatting daarvan hier op het forum geplaatst.

 • No offense taken :)


  Het is mij niet echt te doen omtrent het geven van workshops op locatie. Hiermee ben ik volledig in orde, al sinds ca. 2jaar.

  Zoals ik al eerder had gepost, kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat ze mijn situatie hebben gebruikt voor de nota. Ik heb wat Brusselse kennissen die ik hierover heb geïnformeerd en die ook al samen gezeten hebben met de accijns aldaar.


  Het is mij vooral te doen om juiste informatie te hebben, aangezien ik hierover een les ga geven. En ik ben nogal autistisch als het op correcte informatie aankomt.


  Ik heb de douane en accijns (verschillende contacten) ook gemaild met de vraag naar dat MB, maar voor zover nog geen antwoord.

  Bij antwoord, laat ik het hier wel weten.


  Alvast bedankt voor de info. Ik was misschien wat kortaf, maar desalniettemin levert dergelijke discussies wel inzicht.

 • hoe de wetgeving nu zit , ga ik me niet over uitspreken ..... maar toen ik het in 2001 hoorde op avondschool van de aangifte op bezit van een installatie , heb ik da gedaan .at gedaan ....... hilariteit troef :) aangekomen in mechelen op de bureau van douane en accijnzen hebben die bijna 3 kwartier gezocht nnar het juiste formulier :) ..... toen kreeg je dan een afschrif met stempel erop ( kostprijs van die stempel 20 cent ) t feest nog niet gedaan een een paaar weken later bezzoek van de douane ...... om de installatie te zien ..... toen moest ik na t brouwen nog alles wegzetten op zolder .... gelukkig dat inspecteur was :)

 • hoe de wetgeving nu zit , ga ik me niet over uitspreken ..... maar toen ik het in 2001 hoorde op avondschool van de aangifte op bezit van een installatie , heb ik da gedaan .at gedaan ....... hilariteit troef :) aangekomen in mechelen op de bureau van douane en accijnzen hebben die bijna 3 kwartier gezocht nnar het juiste formulier :) ..... toen kreeg je dan een afschrif met stempel erop ( kostprijs van die stempel 20 cent ) t feest nog niet gedaan een een paaar weken later bezzoek van de douane ...... om de installatie te zien ..... toen moest ik na t brouwen nog alles wegzetten op zolder .... gelukkig dat inspecteur was :)

  Eigenlijk is ongeveer de volledige wetgeving omtrent accijnzen de revue gepasseerd in deze thread. :)


  Maar ik kan mij de hilariteit wel voorstellen als je in 2001 met die vraag afkwam. Ik vind het zelfs straf dat ze alnog langs gekomen zijn.

 • Maar ik kan mij de hilariteit wel voorstellen als je in 2001 met die vraag afkwam. Ik vind het zelfs straf dat ze alnog langs gekomen zijn.

  Toen ik enkele jaren geleden mijn bezitsaangifte opgestuurd had, zijn ze niet bij mij langs geweest.


  Ik kreeg wel telefoon van hen, met de vraag wat ze met die papieren moesten doen ... ?!?

  En hoe was ik aan de documenten geraakt? Dat was precies ook een groot vraagteken ...


  Mijn installatie is op basis van 2 weckketels, dus +/- 20l productie. Ze hebben toen 4-5 keer gevraagd of het toch zeker was dat ik niet professioneel ging brouwen ... Het antwoord dat een dag werk voor 20l niet echt winstgevend zou zijn heeft hen uiteindelijk toch kunnen overtuigen.

  Op het einde van het gesprek kreeg ik nog de mededeling dat als ik ooit professioneel zou gaan, ik hen maar eens moest terug contacteren.


  2 dagen later de nodige formulieren met stempels in de bus ;)

 • Gisteren de aangifte niet afgestempeld terug gekregen van het kantoor in Zeebrugge met de melding:

  "Voor een hobbybrouwerij dient bij onze administratie geen beroepsaangifte te worden ingediend. Dit is enkel noodzakelijk voor het stoken van ethylalcohol"


  Als wij dit schrijven bewaren zijn wij volgens mij ook in orde.

  Ik heb ze in Gent ook terug gekregen met mededeling onder de 1000liter op jaarbasis moet het niet. Mooi omcirkeld op het wetgevingsblad als kopie. Maw ze waren niet aan hun proefstuk toe. Dus ik brouw lekker verder en lig nergens wakker van ?

 • Blijkbaar is de "Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken." ondertussen aangepast op 28-04-2019 GEPUBL. OP 06-05-2019 in het staatsblad. Wijzigingen zijn aangebracht in ART .24 (en ART.27)


  Artikel 24 gaat over de bezitsaangifte en onder de paragraaf vrijstellingen is er een extra regel toegevoegd :)  Duidelijk heid voor iedereen, en geen interne nota's of dergelijke meer nodig :clapping: